eikonoskopionews.blogspot.com

''H EIKONA EINAI TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ AΝΘΡΩΠΟΥ''


E-MAIL:eikonoskopionews@gmail.comΣάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΕΡ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»Στις 12.06.2016 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας «Ενημέρωση Πελοποννήσου» άρθρο ανώνυμου με τον τίτλο «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ: Πέντε ερωτήματα προς τον κ. Ιωάννη Πάλλη, Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.», το οποίο είχε ως άμεσο σκοπό να θίξει εμένα προσωπικά και το έργο μου. Προς απάντηση των όσων δυσφημιστικών εις βάρος μου αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αναφέρω τα εξής:


Όταν στις 06.10.2014 ανέλαβα πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας παρέλαβα μια δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με εδαφική αρμοδιότητα ολόκληρη την περιφέρεια του καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας. Αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου αντελήφθην ότι παρά το γεγονός ότι η επέκταση αυτή είχε λάβει χώρα τυπικά ήδη από το έτος 2012 όπως υποχρέωνε τότε ο νόμος, εντούτοις ουδέποτε είχε συντελεσθεί στην πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, η οποία σημειωτέον μέχρι 31.12.2011 εξυπηρετείτο από την υπηρεσία ύδρευσης του δήμου. Από 01.01.2012, κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., η τελευταία ανέλαβε να εξυπηρετεί και την εν λόγω εδαφική περιφέρεια.
Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης υδροδοτούνταν από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., εντούτοις δεν κατέβαλαν το αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τούτο, διότι από η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ είχε παραλείψει να εκδώσει λογαριασμούς για το χρονικό διάστημα 2012 έως 2014 για την εν λόγω περιοχή.
Συνεπεία τούτου οι καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου επιβαρύνονταν με όλα συλλήβδην τα έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Διαπιστώνοντας ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ουδέν είχε εισπράξει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στους καταναλωτές κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, γεγονός που υπό προϋποθέσεις μπορεί να συνιστά το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε βάρος περιουσίας του Δημοσίου καθόσον παρελείπετο οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια βεβαιώσεως των οφειλών.
Στο πλαίσιο της νομιμότητας ως είχα υποχρέωση και όπως προβλέπεται στο Ν. 1069/1980 οι σχετικοί λογαριασμοί εξεδόθησαν και σε αυτούς ενσωματώθηκε ΝΟΜΙΜΩΣ και τον τέλος του ά. 11 Ν. 1069/1980 κατόπιν λήψεως γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι:
  • Έπραξα νομίμως, εκδίδοντας τους λογαριασμούς ύδρευσης για τις καταναλώσεις 2012 έως 2014, τους οποίους είχε παραλείψει να εκδώσει εγκαίρως η προηγούμενη διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Είναι δε ερευνητέο δικαστικά εάν η συντελεσθείσα παράλειψη στοιχειοθετεί αδίκημα.
  • Καθ’ όσον αφορά στο «αναδρομικό χαράτσι» που δήθεν επέβαλα στους καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, σας παραπέμπω στην σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Ζυγούρη, σύμφωνα με την οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ (Ν. 1069/1980) ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ το ειδικό τέλος 80% επί της κατανάλωσης και άρα νομίμως ενσωματώθηκε το εν λόγω τέλος στους λογαριασμούς.
  • Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές μπορούσαν να προσβάλλουν τους επίμαχους λογαριασμούς καθ’ όσον αφορά στο εν λόγω ειδικό τέλος, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων όμως μέχρι σήμερα ουδεμία προσφυγή έχει κοινοποιηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
  • Η αδικαιολόγητη παράλειψη της προηγούμενης διοίκησης, να εκδώσει τους επίμαχους λογαριασμούς, είχε ως συνέπεια να επιβαρύνονται ΑΔΙΚΑ με όλα τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αποκλειστικά οι καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου.
  • Σε κάθε περίπτωση επισημαίνω ότι η μη είσπραξη εγκαίρως των επίμαχων τελών θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία (ά. 256 ΠΚ).
Τέλος σας επισυνάπτω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σχετικά με την αναδρομική χρέωση κατανάλωσης νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με αριθμ. πρωτ. 50807/1745/29-6-2016, όπου αναφέρονται τα εξής:
  1. Οι εκδοθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχουν το τεκμήριο της νομιμότητας, καθώς δεν έχουν ακυρωθεί με οποιοδήποτε τρόπο (διοικητικό/δικαστικό) και ως εκ τούτου είναι εκτελεστές και παράγουν έννομα αποτελέσματα (βλ. σελ. 2).
  2. Η δε τυχόν μη έκδοση των επίμαχων λογαριασμών και η συνακόλουθη μη βεβαίωση των οφειλομένων ποσών στην πενταετία εντός της οποίας παραγράφεται το δικαίωμα προς βεβαίωση των σχετικών ποσών, δύναται να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της απιστίας (βλ. σελ. 3).
  3. Η ενσωμάτωση του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% είναι νόμιμη και επιβεβλημένη, καθώς το τέλος αυτό επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρισης (βλ. σελ. 3).
Αξιότιμε κ. εκπρόσωπε της εφημερίδας «Ενημέρωση Πελοποννήσου» γιατί δεν ρωτήθηκε η διοίκηση Αγγελικής Αλεβίζου για ποιο λόγο δεν βεβαίωσε τα επίμαχα τέλη κατά το χρονικό διάστημα που όφειλε να το πράξει;
Αναρωτήθηκε ο συντάκτης του δημοσιεύματός σας, εάν ήταν νόμιμη η παράλειψη της προηγούμενης διοίκησης;
Γνωρίζει ότι η παράλειψη βεβαίωσης θεσμοθετημένων τελών, όπως είναι τα τέλη ύδρευσης έχει ως συνέπεια την δίωξη για απιστία;
Τέλος, σας τονίζω ότι κάθε πράξη μου έχει ως γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ο νόμος ερμηνεύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των οποίων τις αποφάσεις δεσμεύομαι να εφαρμόσω σε κάθε περίπτωση που οι καταναλωτές της Ερμιονίδας καταφύγουν σε αυτά μέχρι όμως στιγμής ουδείς καταναλωτής προσέβαλε στα αρμόδια Δικαστήρια τους επιδοθέντες λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, που προέρχεται από το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ενημέρωση Πελοποννήσου» στις 12.06.2016 υπό τον τίτλο «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ: Πέντε ερωτήματα προς τον κ. Ιωάννη Πάλλη, Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.».
Σας καλώ όπως δημοσιεύσετε άμεσα την ανωτέρω απάντησή μου προς αποκατάσταση της αλήθειας.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης