eikonoskopionews.blogspot.com

''H EIKONA EINAI TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ AΝΘΡΩΠΟΥ''


E-MAIL:eikonoskopionews@gmail.comΤρίτη 30 Απριλίου 2024

Διεξήχθη η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024


Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, έλαβε χώρα στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας με μοναδικό θέμα συζήτησης “Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024”.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Γιάννη Γεωργόπουλου, ο οποίος έκανε αναφορά στην ολοκλήρωση του έργου της ολικής ανάπλασης του Πάρκου της παλαιάς Πυροσβεστικής στο Κρανίδι.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο Πάρκο αναψυχής και άθλησης που υποδέχεται καθημερινά τους κατοίκους και τα παιδιά του Κρανιδίου και όλης της Ερμιονίδας, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το  Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021- 2022” του Πράσινου Ταμείου με ποσό 170.984,00€.

Επίσης αναφέρθηκε στο έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού 1.091.000,00€, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υλοποιείται αυτή την περίοδο και αφορά σε στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου αλλά και τη μείωση του ποσοστού τροχαίων ατυχημάτων στον Δήμο Ερμιονίδας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Ακόμα παρουσίασε τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου πρόσφατα τοποθετήθηκαν στις Κοινότητες του Δήμου μας 15 νέοι μεγάλοι ανοιχτοί κάδοι συλλογής ογκωδών αντικειμένων τύπου σκάφης και υπογράφτηκαν καινούργιες συμβάσεις για το έτος 2024 με τρεις διαφορετικούς ιδιώτες εργολάβους για την αποκομιδή και την διαχείριση όλων των διαφορετικών ειδικών ρευμάτων ογκωδών απορριμμάτων, τα οποία εναποτίθενται εντός και εκτός των κάδων αυτών.

Επιπλέον ανατέθηκε σε ιδιώτη εργολάβο η απορρύπανση όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ερμιονίδας από τα χύδην απορρίμματα τα οποία ήδη έχουν απορριφθεί σε αυτούς.

Ακόμα ανατέθηκε σε ιδιώτη εργολάβο και ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες ο εξωραϊσμός των κοιμητηρίων του Δήμου Ερμιονίδας, ο οποίος περιλαμβάνει αποκλαδώσεις, καθαρισμούς από χορτάρια, ελαιοχρωματισμούς.

Τοποθετήθηκε στο Κρανίδι, στην λαϊκή αγορά, μια Γωνιά Ανακύκλωσης η οποία αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εταιρεία που την διαχειρίζεται.

Ήδη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία μια Γωνιά Ανακύκλωσης στην Ερμιόνη, η οποία συλλέγει καθημερινά μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων διαφορετικών κατηγοριών όπως, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο.

Επίσης ο κ. Γεωργόπουλος έκανε αναφορά στην έγκριση της πράξης ένταξης του Δήμου Ερμιονίδας στα Κέντρα Κοινότητας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 21-27 και σήμερα βρισκόμαστε στην διαδικασία πρόσληψης ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ερμιονίδας, το οποίο θα στεγάζεται και θα λειτουργεί καθημερινά στην Κοιλάδα.

Επιπλέον ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Ερμιονίδας έχει ήδη συντάξει και θα καταθέσει άμεσα στο Ταμείο Συνοχής πρόταση χρηματοδότησης έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρική Προστασία Ερμιονίδας”, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και πρόγνωσης πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο μας.

Ακόμα παρουσίασε τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να μην κλείσει το Υποθηκοφυλακείο “Μάσσητος” Κρανιδίου και να λειτουργήσει σαν παράρτημα του Κτηματολογικού Γραφείου Ναυπλίου με την μορφή Αρχειοφυλακείου.

Τέλος έκανε μια μικρή αναφορά με χρονολογική σειρά, σε όλες τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής οι οποίες έφεραν ως αποτέλεσμα την μεγάλη επιτυχία να μην κλείσει το Ειρηνοδικείο Μάσσητος Κρανιδίου και αυτό να αναβαθμιστεί σε Περιφερειακό Πρωτοδικείο στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν ο Δήμος Ερμιονίδας και ο Δήμος Σπετσών, πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αρχής.

Στην συνέχεια οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας έκαναν αναλυτική ενημέρωση στα 6 συνολικά θέματα που είχαν ήδη τεθεί προς συζήτηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Η δημιουργία μικρών φραγμάτων εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, γενική ενημέρωση για το νερό, την αφαλάτωση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού συνολικά στο Δήμο Ερμιονίδας και οι επεξεργαζόμενες λύσεις προς την κατεύθυνση εξασφάλισης πόσιμου νερού, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΡ, η αποκατάσταση της χωματερής στον Κάμπο Κρανιδίου, η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παιδικών χαρών και η πορεία εκτέλεσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ”.

Γραφείο Δημάρχου