eikonoskopionews.blogspot.com

''H EIKONA EINAI TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ AΝΘΡΩΠΟΥ''


E-MAIL:eikonoskopionews@gmail.comΣάββατο 28 Απριλίου 2018

Η Ερμιονίδα γίνεται "Ευρώπη".

Γράφει ο Βασίλης Γκάτσος


"Χορήγηση στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας άδειας χρήσης νερού υφιστάμενου δικαιώματος για τριάντα οκτώ (38) υφιστάμενες υδρευτικές υδροληψίες (γεωτρήσεις, φρέατα & πηγές) σε θέσεις εντός του Δήμου Ερμιονίδας."

Αυτός είναι ο τίτλος της χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις του Δήμου μας.
Καλό είναι να το διαβάσουν προσεκτικά οι αγρότες μας και όχι μόνο. (Είναι αναρτημένη η άδεια στο ιστολόγιο Villa Didimo).
Θα αντιληφθούν ότι "σφίγγουν τα λουριά", με σφίξιμο ...... ευρωπαϊκού επιπέδου.
Δεν έχει σημασία αν η Διεύθυνση Υδάτων θα είναι αυστηρή ή χαλαρή. Σημασία έχει ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος όχι μόνον να εφαρμόσει όλα όσα γράφει η άδεια και μάλιστα σύντομα, αλλά και να συγκεντρώνει πλήθος μετρήσεων και να τις στέλνει στην Υπηρεσία Υδάτων ή όπου αλλού, και να κρατάει τα σχετικά αρχεία.
Τα αρχεία είναι τεκμήρια και μάλιστα προσιτά στον καθένα. Κανονικά οι μετρήσεις οι κρίσιμες έπρεπε να αναρτώνται στο επίσημο site του Δήμου, προσιτές ανά πάσα στιγμή σε όλους. Πλέον υπάρχουν πιστοποιημένα τεκμήρια βάσει των οποίων μπορεί να ενεργήσει οποιαδήποτε υπηρεσία κατά του Δήμου ή οποιοσδήποτε άλλος θίγεται.
Επιπλέον τίθενται υπό ουσιαστικό έλεγχο και οι εκτάσεις πέριξ των γεωτρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού.

Ας δούμε και ορισμένα άλλα θέματα:

1).  "Να τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο και σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου:  Αρχείο των μετρήσεων ποιότητας νερού και σε περίπτωση που οι ποιοτικές παράμετροι βρίσκονται εκτός των επιτρεπόμενων ορίων να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες."

Απ' ό,τι γνωρίζουμε χρόνια τώρα, σχεδόν όλες οι γεωτρήσεις έχουν χλωριόντα εκτός προδιαγραφών, εκτός ορίων ποσίμου, και αυτό καταγράφεται σε κάθε ανάλυση.
Οι μετρήσεις κοινοποιούνται κάθε φορά αμέσως στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Αυτές είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν στη ΔΕΥΑΕΡ. Αν και είναι εκτός ορίων, ο νόμος επιτρέπει, πάντα κατόπιν αδείας - γνωμάτευσης της υγειονομικής υπηρεσίας, την ολιγόχρονη χρήση του νερού, γιατί τα χλωριόντα δεν είναι επικίνδυνα, με την έννοια ότι αν πιει για λίγες μέρες νερό ο άνθρωπος (δεν ξέρω για τα μωρά), δεν κινδυνεύει, όπως δεν κινδυνεύει αν πιει λίγο θάλασσα. Και ολιγόχρονη σημαίνει ένα - δύο μήνες.
Άρα κάθε φορά η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να στέλνει έγγραφο και να λέει για πόσες μέρες επιτρέπεται ακόμη η χρήση αυτού του νερού. Μετά όμως από εξάμηνο θα πάρει τις νέες αναλύσεις και πλέον δεν θα έχει δικαίωμα για νέα παράταση. Γιατί αν πούμε ότι επέτρεψε τη χρήση για 2 μήνες και το νερό εξακολουθεί να είναι το ίδιο, ως εκ της γνωμοδοτήσεώς της, πρέπει να διατάξει τη διακοπή του νερού. Αν νομίζει ο Δήμος ότι μπορεί να στέλνει ετσιθελικά αυτό το νερό στις βρύσες, ή κρατάει στα χέρια του άδειες που του το επιτρέπουν, ας τις κοινοποιήσει, να το μάθουν οι δημότες. Και αν η άδεια χρήσης νερού, με όσα γράφει, συνεχίσει να αποδέχεται τη σημερινή κατάσταση, τότε πρόκειται για τριτοκοσμική χώρα και όχι ευρωπαϊκή.
Πάντως μετά την υποχρεωτική ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, αυτές πρέπει να απαντούν εγγράφως και όχι να βάζουν τις αναλύσεις σε ένα φάκελο. Δεν έχει τέτοιο νόημα η άμεση ενημέρωση.  Γίνεται για την άμεση προστασία της υγείας όλων μας. Και ως εκ τούτου, ας δημοσιοποιήσει ο Δήμος τα έγγραφα της υγειονομικής υπηρεσίας βάσει των οποίων επιτρέπεται να δίνει τόσα χρόνια νερό με χλωριόντα εκτός προδιαγραφών. Ας τα απαιτήσει η αντιπολίτευση.

2). "Για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση νερού, να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας του προς πόση νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Οι απαραίτητες δειγματοληψίες του νερού υδροληψίας και οι αντίστοιχες εργαστηριακές (χημικές & μικροβιολογικές) αναλύσεις για την δοκιμαστική, ελεγκτική (και κατά περίπτωση συμπληρωματική, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές) παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση να διενεργούνται από το φορέα λειτουργίας του δικτύου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της 14 Σχετ. ΚΥΑ και ειδικότερα σε οργανωμένα, εξειδικευμένα & πιστοποιημένα από τα ΕΣΥΔ εργαστήρια τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της ανωτέρω ΚΥΑ. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα και γνωματεύσεις περί καταλληλότητας προς πόση να αποστέλλονται στη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσή τους."

Σύμφωνα με αυτά ο Δήμος πρέπει να ελέγξει ποιες αναλύσεις υποχρεούται να κάνει. Αν κάνει αναλύσεις που δεν του επιβάλλονται από τον νόμο, αλλά τις έκανε με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να τις σταματήσει. Αν χρειάζονται, ας τις κάνει, άλλος φορέας που υποχρεούται. Πάντως αν οι αναλύσεις δείχνουν ότι η κατάσταση των υπογείων υδάτων χειροτερεύει, τότε επεμβαίνει η Υπηρεσία Υδάτων, ερευνά για τα αίτια και παίρνει μέτρα, σύμφωνα με την οδηγία 60 (την οποία έχω σε άρθρα μου αναλύσει, μάλιστα προ ετών).

3) "Εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο (12 σχετ.) έως το 2021, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας. Μέχρι την ολοκλήρωση των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών που προβλέπονται, ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας για τα σημεία υδροληψίας ως εξής:

Ζώνη άμεσης-απόλυτης προστασίας (Ι) 10 - 20μ περιμετρικά του έργου υδροληψίας: Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στην ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση του υδροληπτικού έργου.

Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας (ΙΙ) :
Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50 ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την υδροληψία. Ορίζεται καταρχάς ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως:

Καρστικά συστήματα: 600μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300μ κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.
Ρωγματώδη συστήματα: 400μ ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 200μ κατάντη των σημείων απόληψης του νερού ύδρευσης.
Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: 400μ περίμετρος ακτίνας από τη θέση της υδροληψίας
Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: 300μ περίμετρος ακτίνας από τη θέση της υδροληψίας
Ζώνη προστασίας (ΙΙΙ) (επιτηρούμενη): Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από την αναφερόμενη ειδική υδρογεωλογική μελέτη.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύονται δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας όπως (ενδεικτικά) εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων – αγροχημικών κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων, συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει δυνητική πηγή ρύπανσης ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες.
Ο δε δικαιούχος δύναται να προσκομίσει ειδική υδρογεωλογική μελέτη στην οποία θα ορίζονται επακριβώς οι ζώνες προστασίας των γεωτρήσεων άντλησης πόσιμου ύδατος καθώς & οι δραστηριότητες που θα απαγορεύονται εντός των παραπάνω ζωνών προστασίας."

Αντιλαμβάνεσθε τι έχει να γίνει ιδιαίτερα με τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών στις γύρω καλλιέργειες, βιοτεχνίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. που βρίσκονται στη λεκάνη κάθε γεώτρησης. Φυσικά το 1960 δεν είχαμε καμία δημοτική γεώτρηση, άρα οι δημοτικές γεωτρήσεις πήγαν και βρήκαν τα κτήματα.
Δηλαδή αν ένα νεκροταφείο βρίσκεται μέσα σε μια τέτοια λεκάνη θα το πάρουμε να το πάμε αλλού; Τα κτήματα με τις ροδιές, ποτιστικές καλλιέργειες που είναι εντατικές καλλιέργειες .... θα τα μεταφυτεύσουμε πού; Δεν θα τους ρίχνουμε λιπάσματα, δεν θα ραντίζουμε; Τα ποιμνιοστάσια πού θα πάνε;
Αιώνια  Ελλάδα! Από κει που δεν προστάτευες τίποτα περνάς στην υπερπροστασία, έστω και στα γραπτά.

Οι Κοινότητες μας και οι Δήμοι της Ερμιονίδας δεν έκαναν απολύτως τίποτα για το πόσιμο νερό. Ό,τι έκαναν (μεταφορά με πλοίο, καθάρισμα πηγαδιών), ήταν αστειότητες. Αντί εδώ και 40 χρόνια να έχουν αφοσιωθεί στη δημιουργία φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων ανάσχεσης, αντί να απαιτήσουν νερό από τον Ανάβαλο και για πόσιμο (αυτό που θα έρθει είναι αποκλειστικά για άρδευση), ακολούθησαν τον πιο εύκολο και επιπόλαιο δρόμο, στηριζόμενοι στο δικαίωμα να ανοίγουν γεωτρήσεις οπουδήποτε λόγω κοινωνικής ανάγκης. Έκαναν σουρωτήρι τη γη της Ερμιονίδας, σε βάρος της αγροτικής μας οικονομίας, και τώρα οι αγρότες μας θα υφίστανται και τις συνέπειες, αν έτυχε να βρίσκονται κοντά στις γεωτρήσεις.
 Πλέον είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορεί στη σημερινή εποχή να έχει η Ερμιονίδα 38 γεωτρήσεις και πηγάδια δημοτικά με προοπτική αύξησης αυτών. Δεν είναι δυνατόν να βρέχει στην Ερμιονίδα ο καλός Θεός 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό και να μην πιάνουμε ούτε στάλα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 160000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και με κόπο να καλλιεργούνται μόνον τα 24000 και με νερό που πλέον μόνο η ελιά και η ροδιά το αντέχει, όχι βέβαια χωρίς συνέπειες για το χωράφι και τα δέντρα.

Βασίλης Γκάτσος