eikonoskopionews.blogspot.com

''H EIKONA EINAI TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ AΝΘΡΩΠΟΥ''


E-MAIL:eikonoskopionews@gmail.comΤετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΝΕΔΥΠΕΡ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015Δημοσιεύουμε σήμερα τις θέσεις και τις παρατηρήσεις που κάναμε  κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 19ης Δεκεμβρίου με θέμα την έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικονομικού έτους 2015.  «Ο Απολογισμός 2015  αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά χρονιά «καθαρής»  διοίκησης του Δήμου από την νέα Δημοτική Αρχή της περιόδου 2014-2019, αφού ουσιαστικά η χρήση του 2014 ανήκει στην προηγούμενη.Δεν αμφισβητούμε την οικονομική διαχείριση όπως αυτή συντελέστηκε το έτος 2015 στον Δήμο μας, είχαμε και έχουμε εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στους οικονομικούς συμβούλους και στους  ορκωτούς λογιστές και θα ψηφίσουμε τον ισολογισμό-απολογισμό, πλην όμως πέρα από τους αριθμούς υπάρχει και ο άνθρωπος, υπάρχει η πραγματικότητα.Τι κέρδισαν λοιπόν οι δημότες μας αυτό το χρόνο;Τότε, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο εμείς (ΝΕΔΥΠΕΡ) διαφωνήσαμε με τις πολιτικές επιλογές σας ,τις προτεραιότητες σας και τις αξιολογήσεις σας ,στο πλαίσιο εκτέλεσης του δημοτικού έργου όπως αυτό συζητήθηκε κυρίως στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.Από την ανάγνωση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2015, η πρώτη εικόνα που αποκομίζει κανείς, είναι μια στασιμότητα στην όλη λειτουργία του δήμου Ερμιονίδας.Κατά το 2015 υπήρξε απουσία  ουσιαστικού έργου ιδίως στην  περιφέρεια του Δήμου που είναι ξεχασμένη και δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός  για  νέα έργα και δράσεις.Και όχι μόνο δεν έγινε τίποτα αλλά χάθηκαν και τα ήδη ενταγμένα έργα όπως αυτό της ύδρευσης Κρανιδίου και στις αρχές του 2016  το αποχετευτικό Κρανιδίου-Πορτοχελίου-Κοιλάδας.Δεν είδαμε επίσης τίποτα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ  προχωράτε μόλις τώρα στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας, μετά από δικές μας ενέργειες.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένας «μπούσουλας» και σημαντικό εργαλείο για τη  διοίκηση του Δήμου μας και μέσα από αυτό και την οικονομική ανάλυση θα μπορέσουμε να δούμε πως:1) θα αυξήσουμε τα έσοδα2) θα ελέγξουμε τις δαπάνες και3) θα  έχουμε μια οικονομική ισορροπία με αναπτυξιακές δυνατότητεςΚατόπιν αυτών των παρατηρήσεων θα ψηφίσουμε τον Ισολογισμό 2015   με το σαφή διαχωρισμό, όμως, πως άλλο η έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του Δήμου και άλλο η πολιτική εκτίμηση για την διοίκηση του Δήμου για το έτος 2015.»Στη φάση των ερωτήσεων στον οικονομικό σύμβουλο και στον  ορκωτό  λογιστή ζητήσαμε διευκρινήσεις στα παρακάτω:1) Ο Δήμος Ερμιονίδας στις 31/12/2015 είχε  ταμειακά διαθέσιμα 1.927.292,35 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 940.151,10 ευρώ, διέθετε δηλαδή δείκτη άμεσης ρευστότητας  2,05. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης   καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου δύο φορές σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του Δήμου από τα σχετικά εύκολα ρευστοποιημένα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.Όμως αν από τα ταμειακά διαθέσιμα αφαιρεθούν η επιχορήγηση του ΥΠΕΣ των 400.000 €, η δωρεά του Κωνσταντίνου Έλληνα των 200.000 €, και τα 219.929 € που παρακρατούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο της ΔΕΥΑΕΡ, τότε τα διαθέσιμα είναι πολύ λιγότερα.Μήπως λοιπόν δεν είναι πραγματικό το ύψος του δείκτη άμεσης ρευστότητας και τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Ερμιονίδας;2) Γιατί δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από Νόμιμο Ελεγκτή για τη  ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για τις χρήσεις 2011-εως 2015, στην οποία ο Δήμος συμμετέχει με ποσοστό 100% και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό;3) Γιατί θα πρέπει να διαγραφούν η αξία κτήσεως και η πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής του Δήμου Ερμιονίδας στη «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Κρανιδίου- Δ.Ε.ΣΦΑ.Κ.», σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον ισολογισμό 2015;4) Γιατί οι προμηθευτές του Δήμου με ανοικτά υπόλοιπα συνολικού ποσού 447.637,55 €, δεν απέστειλαν επιστολές επιβεβαίωσης των υπολοίπων τους;5) Γιατί το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31-12-2015 για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου είναι μόνο της τάξης των 59.580,23 € όταν η αξία κτήσης ήταν 1.108.172,24;Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ